cách thoát hiểm khi có cháy nổ

Cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ ở chốn đông người

Luôn kiểm soát sự sợ hãi của mình. Hãy nhớ rằng tại bất kỳ sự kiện hay nơi đông người, các nhà chức trách cũng