cách tự vệ khi bị trói

Thuộc lòng ngay 6 bí kíp tự vệ này để phòng khi gặp bất trắc xảy ra

Nếu phải đi bộ một mình, các bạn nữ nên xõa tóc xuống thay vì cột tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím. Đó là các