cần chuẩn bị những gì khi gặp giông bão

Kỹ năng an toàn cần biết khi xảy ra giông bão

Nên mở he hé cửa kính đề phòng bạn ngủ quên trong xe sẽ bị thiếu không khí. Xe phải đậu nơi thoáng tầm nhìn,