phải làm gì khi bị tạt axit

Cách để sơ cứu khi bị tạt axit

Khi bị axit bắn trúng vào mắt, cần nhanh chóng nhất có thể dùng nước đun sôi để nguội rửa. Nếu không kịp thời rửa,