tư thế an toàn khi gặp sự cố trên máy bay

Kỹ năng an toàn khi có tình huống khẩn cấp ở trên máy bay

Nếu máy bay hạ cánh trên mặt nước, hãy cố gắng bơi khỏi đống đổ nát càng xa càng tốt. 9. Hành trang an toàn